COVID-19 maatregelen voor beroeps-chauffeurs

Voor alle rijbewijzen en certificaten waarvan de geldigheidsduur vervalt of is vervallen vanaf 16 maart 2020,
geldt dat de einddatum wordt verlengd tot 1 juni 2020.

Rijbewijs/certificaat verlopen?                                       

Mensen die voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling, kunnen tot 1 juni 2020 blijven rijden met hun verlopen rijbewijs/certificaat. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. Dit heeft Minister Van Nieuwenhuizen bekend gemaakt.

De maatregel geldt voor mensen die een rijbewijs of certificaat hebben met een geldigheid van tien jaar. Ook de certificaten en de passen die eens in de vijf jaar verlengd moeten worden, vallen onder deze regeling. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld rijbewijzen/certificaten van beroepschauffeurs of van mensen met een lichte medische beperking die elke vijf jaar een keuring krijgen. Mensen waarvan het rijbewijs korter geldig is, bijvoorbeeld één jaar of drie jaar, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.

Alleen binnen Nederland

Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Ook inwoners van de EU die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs/certificaat van een andere EU-lidstaat, vallen onder de regeling. De minister geeft in de Kamerbrief aan dat een verdere verlenging van de geldigheid na 1 juni 2020 aan de orde kan zijn, mocht dat nodig blijken. Daarover neemt ze een besluit als er binnenkort meer bekend is over de duur en gevolgen van de toekomstige COVID-19-maatregelen.

Verzekering

De regeling is besproken met het Verbond van Verzekeraars, maar niet alle (auto)verzekeraars zijn daarbij aangesloten. Bij twijfel adviseert TLN om contact op te nemen met de verzekeraar over deze maatregel.

Opleiding

Voor iedereen die nog in opleiding is: alle resultaten van (deel)examens blijven geldig tot 1 december 2020. Normaal gesproken moeten sommige examens binnen een bepaalde periode afgerond worden, maar dat is nu losgelaten tot 1 december 2020. Doel van de coulanceregeling is om resultaten niet te laten verlopen en ook om een geleidelijke opstart mogelijk te maken.

E-learning

Binnenkort bieden wij de theorie van de herhalingscursus heftruck ook via E-learning aan.

We zien je snel, bij Heftruckopleiding.frl