heftruck opleiding friesland

Combinatiecursussen

Wil jij ook veilig, verantwoord en verzekerd rijden? Haal dan nu je certificaat!

heftruck opleiding friesland

Wil jij een combinatie van cursussen? Dat kan!

Gevolgen van onverantwoord rijden:

 • Een slechte indeling van de werkplek waardoor er geen duidelijke scheiding is tussen een voetgangerszone en het rijvlak.

 • Te hoog opgestapelde en onvoldoende geborgde of te zware pallets en verpakkingen.

 • Door nog even snel iets te willen doen wordt er al rijdend een pakbon van het prikbord gepakt.

 • Even meeliften op de heftruck met een collega

 • Te hard rijden, heftruck scheef beladen en/of rijden met een hoog geheven last.

De pijlers van onze cursussen zijn:

 • Opbouw van de machine, zodat je weet hoe dit technisch in elkaar zit
 • Werkwijze van de machine
 • Veiligheid voor de omgeving
 • Technische berekeningen met betrekking tot dragen van last
 • Regelgeving omtrent het rijden met intern transport

Wanneer jij onze cursus hebt gevolgd kun jij:

 • - De werking van de machine omschrijven en op technische punten controleren
 • - Simpele onderhoudshandelingen uitvoeren
 • - Verschillende definities met betrekking tot de machine begrijpen
 • - De gebruikerseisen noemen per uitvoering van machine
 • - Veilig, efficiënt en verantwoord rijden, heffen, laden en lossen en/of werken op hoogte

Als je één van bovenstaande zaken niet goed beheerst, is de kans op ongelukken zoveel groter.
Het begint allemaal met de verantwoording nemen om veilig en efficiënt te kunnen rijden. Hierdoor creëer je niet alleen voor je zelf, maar ook voor jouw collega’s en eventuele bezoekers een veilige omgeving.

Wij geloven namelijk dat een bedrijf gebaat  is bij duidelijke afspraken, een veilige omgeving en een klantvriendelijk ingerichte werkvloer .

Hieronder vind je al onze cursussen:

We houden je daar op de hoogte van relevante cursus data. Daarnaast vind je er inhoudelijke informatie van de verschillende cursussen en diverse weetjes. See ya there!

heftruck opleiding friesland

Ons adres:

Op zoek naar een heftruck?

Copyright © : Alle rechten voorbehouden